ograniczenia emisji CO2

Zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych

W ciągu ostatnich lat Komisja Europejska podjęła wiele działań mających na celu walkę z emisją gazów cieplarnianych, w tym również z emisją CO2. Jednym z największych źródeł tych emisji jest transport drogowy, dlatego też KE zaostrza normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych.

Zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych

Według propozycji KE, normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych mają zostać zaostrzone o 45% od 2030 r., o 65% od 2035 r. i o 90% od 2040 r. Celem tych działań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w sektorze transportu drogowego, który odpowiada za ponad 6% całkowitej emisji GHG w UE.

Korzyści dla branży transportowej

Zmiany w normach emisji mają przynieść korzyści dla europejskich przewoźników, w postaci obniżenia kosztów paliwa i całkowitego kosztu eksploatacji, oraz zapewnić szersze zastosowanie bardziej energooszczędnych pojazdów.

Paliwa odnawialne jako alternatywa

Branża transportu drogowego stara się o możliwość korzystania z paliw odnawialnych i zrównoważonych środowiskowo w pojazdach ciężarowych, obok energii elektrycznej i wodoru. Przewoźnicy mogliby korzystać w nadchodzących latach z opcji, które są szybciej i łatwiej dostępne, bez ryzyka zmniejszenia wydajności lub zagrożenia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Obawy branży

Mimo korzyści, jakie mogą przynieść zmiany w normach emisji CO2, branża transportowa wciąż obawia się zwiększenia kosztów oraz wprowadzenia 100% obowiązku wycofania silników spalinowych w ciężarówkach. Organizacje przewoźników drogowych podejmują starania o zmianę stanowiska Unii w kwestii norm emisji CO2 i próbują złagodzić koszty tych zmian dla przewoźników.

Jako przedstawiciel branży transportowej stale monitorujemy i reagujemy na wymagane przepisy aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

foto: geralt / pixabay