Transport międzynarodowy i spedycja - Kierunki

Podstawowym kierunkiem transportu w eksporcie i imporcie są kraje Unii Europejskiej. Na tym obszarze skupiamy 85-90% naszej działalności.

Preferowane kierunki to:
Niemcy, Anglia, IrlandiaHolandia, Belgia, Francja, Austria, WłochyDania, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Grecja, Portugalia, Szwecja, Węgry, Chorwacja.

Pozostałe 10 – 15% transportów to transporty do takich krajów jak:
Szwajcaria, Norwegia, Rosja

obsługiwane kierunki transportu międzynarodowego