Pojazdy

Poniżej krótka charakterystyka pojazdów używanych przez naszą firmę do transportu towarów.

POJAZDY 13,6m i ZESTAWY OBJĘTOŚCIOWE

Pojazdy o ładowności do 24 ton – 33 europalety

Plandeki 13,6m

TIR

Firanki 13,6m z rozsuwanymi bokami i dachem oraz pojazdy typu MEGA do 100m3.

kontener typu firanka

Zestawy objętościowe do 120m3 i 38 europalet.

TIR z przyczepą

Część pojazdów jest przystosowana do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

CHŁODNIE

Chłodnie o ładowności 22- 23 tony do 33 europalet. Możliwość wstawienia ściany termicznej i rozdziału temperatury chłodzenia. Część chłodni jest przystosowana do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

TIR z naczepą

Chłodnie o ładowności 4, 5 i 6 ton, które mogą zabierać od 14 do 18 europalet.

ciężarówka z drzwiami bocznymi

POJAZDY DOSTAWCZE

Plandeki i kontenery o ładowności do 3,5 tony i 16 europalet.

ciężarówka z plandeką

Plandeki o ładowności 5 i 6 ton do 2,7m wysokości mogące zabierać do 18 europalet towaru.

ciężarówka

Pojazdy dostawcze o ładowności do 1,5 tony zabierające 8 europalet – plandeki i sztywna zabudowa.

bus transportowy