uśmiechnięty kierowca ciężarówki w czapce

Licencja transportowa międzynarodowa 2024 – Kompletny poradnik

Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat procedur i kosztów związanych z uzyskaniem licencji transportowej, jak również wyjaśnia różnice pomiędzy licencją krajową a międzynarodową, co jest kluczowe dla przedsiębiorców pragnących rozszerzyć swoje operacje poza granice kraju.

Co to jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to oficjalny dokument wydawany przez Starostwo Powiatowe, który uprawnia do zarobkowego transportu drogowego. Jest niezbędna dla każdego przewoźnika, który korzysta z pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, a także dla przewoźników osób korzystających z busów.

Licencja transportowa międzynarodowa vs krajowa

Jeśli firma ma prowadzić wyłącznie przewozy zarobkowe w Polsce, potrzebne będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jest to wymóg określony w unijnym rozporządzeniu 1071/2009 oraz Ustawie o transporcie drogowym, znanym potocznie jako licencja krajowa.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego można załatwić w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 1000 zł, a za każdy zgłoszony w wniosku pojazd samochodowy dodatkowo pobierane jest 100 zł.

Licencja transportowa międzynarodowa różni się od krajowej głównie zakresem działania i wymaganiami. Do jej uzyskania potrzebne jest minimum 3-letnie doświadczenie w transporcie krajowym i certyfikat kompetencji zawodowych.

Jeśli firma wykonuje przewozy międzynarodowe lub działalność odbywa się poza granicami kraju, potrzebna jest licencja wspólnotowa, nazywana też międzynarodową. Wymogi dotyczące jej uzyskania określają przepisy unijne (rozporządzenia 1072/2009 lub 1073/2009) oraz krajowe (Ustawa o transporcie drogowym).

Kiedy licencja transportowa jest potrzebna i czy jest obowiązkowa?

Licencja transportowa jest obowiązkowa dla przewoźników używających pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz dla przewoźników osób korzystających z busów. Dla transportu międzynarodowego wymagana jest licencja wspólnotowa. 

Kto może uzyskać licencję transportową międzynarodową w 2024?

Licencję może uzyskać każdy przedsiębiorca, który ma minimum 3-letnie doświadczenie w transporcie krajowym i spełnia określone kryteria, takie jak nienaganna reputacja czy zdolność finansowa.

Procedura i czas oczekiwania

Aby uzyskać licencję transportową, należy złożyć wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD) lub w Starostwie Powiatowym. Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj jeden miesiąc. Wymagany jest również Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Wymagane Dokumenty

Komplet dokumentów obejmuje:

  • wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej
  • kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • zaświadczenie o liczbie pojazdów
  • dowód opłaty za wydanie licencji.

Czym jest licencja wspólnotowa i jaki jest jej koszt?

Licencja wspólnotowa, wydawana przez GITD, uprawnia do zarobkowego transportu drogowego w Unii Europejskiej. Wniosek o licencję można złożyć po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawanego przez starostę lub prezydenta miasta, lub bezpośrednio w GITD.

Więcej przeczytasz pod adresem: https://biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1523

Koszt licencji międzynarodowej i wymogi finansowe

Koszt uzyskania licencji transportowej międzynarodowej może wynieść od 4000 zł do 8000 zł. 

Opłata za licencję wspólnotową wynosi 4000 zł za okres do 5 lat plus 440 zł za każdy wypis, a za licencję ważną powyżej 5 do 10 lat to 8000 zł plus 880 zł za każdy wypis, z dodatkową opłatą 1000 zł za wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dodatkowo, wymagany jest kapitał w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny o DMC powyżej 3,5 tony.

Czy można pożyczyć licencję?

Przenoszenie licencji na transport międzynarodowy na inną osobę lub firmę jest praktyką surowo zabronioną przez prawo. Takie działanie może grozić nie tylko utratą licencji, ale również nałożeniem surowych sankcji finansowych i w ekstremalnych przypadkach nawet konsekwencjami karnymi.

Ubezpieczenie licencji transportowej

Ważnym elementem jest odpowiednie ubezpieczenie swojej licencji transportowej, np. Polisa OCP, która chroni przewoźnika przed różnymi ryzykami związanymi z transportem. Ta forma ubezpieczenia zabezpiecza finansowo przewoźnika w przypadku uszkodzenia lub utraty towaru, opóźnień w dostawie, a nawet wypadków drogowych.

W jakich okolicznościach można stracić licencję?

Licencję można stracić, gdy przedsiębiorca nie spełnia już wymagań, narusza warunki licencji, lub otrzymał zakaz prowadzenia działalności.

Czym charakteryzuje się licencja transportowa do 3,5 t?

Licencja na pojazdy do 3,5 tony jest mniej skomplikowana w uzyskaniu i tańsza. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy nie potrzebują dużej floty pojazdów.

Najważniejsze informacje

Licencja transportowa to kluczowy dokument dla każdego przedsiębiorcy w branży transportowej międzynarodowej. Bez niej nie można legalnie wykonywać działalności. Proces jej uzyskania wiąże się z różnymi wymaganiami takimi jak licencja wspólnotowa i kosztami, ale jest to inwestycja, która otwiera drogę do rozwijania działalności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Firma spedycyjna Maripol oferuje usługi najwyższej jakości i charakteryzuje się profesjonalizmem. Zespół naszych kierowców jest w pełni wykwalifikowany i posiada wszystkie niezbędne licencje do międzynarodowego przewozu chłodniczego, ciężarowego i całopojazdowego co gwarantuje bezpieczeństwo i terminowość każdej dostawy.