transport mięsa do UK

Transport mięsa do UK. Nowe obostrzenia w 2022

Transport mięsa do Wielkiej Brytanii oraz cała organizacja przewozu towarów stała się bardziej skomplikowana dla polskich kierowców i eksporterów oraz brytyjskich importerów. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, jednak to nie koniec zmian. Kolejne mają nastąpić po 1 lipca 2022 rok.

Zmiany w zakresie eksportu żywności do UK

Rok 2022 oznacza wiele zmian dla polskich przedsiębiorców, zarówno w kwestii przepisów krajowych, jak i eksportowych. Z dniem 1 stycznia 2022 roku UK zakazało eksportowania z UE niektórych produktów żywnościowych. Ponadto na transport do Wielkiej Brytanii wprowadzono wymóg wcześniejszego zgłaszania przewozu ładunków z produktami zwierzęcymi i roślinnymi przez brytyjskich importerów za pośrednictwem platformy IPAFFS.

Od 1 lipca 2022 roku zostaną wprowadzone dodatkowe wymogi dotyczące kontroli weterynaryjnych. Przy wwozie do UK będą wymagane od eksporterów świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP). Dodatkowo do przesyłki powinna zostać dostarczona fizyczna kopia świadectw.

Kontrole weterynaryjne będą dotyczyć:
• produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
• roślin i produktów roślinnych,
• mięsa i produktów mięsnych,
• produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt,

• oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych,
• nieklasyfikowanych jaj,

Transport chłodniczy
• chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego),
• chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego),
• chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.

Dodatkowo od 1 września 2022 roku mają zostać wprowadzone kontrole fizyczne i kontrole świadectw dla produktów mlecznych, a od 1 listopada 2022 roku również w zakresie wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.

f: efes / pixabay