firma transportowa

Rynek firm transportowych w 2022

Wraz z początkiem 2022 roku nastąpiło wiele zmian istotnych dla polskich i zagranicznych przewoźników. Jak będzie kształtował się rynek transportu w Polsce i zagranicą? Jakie są perspektywy rozwoju branży?

Pakiet mobilności – kluczowe zmiany

Jedną z najważniejszych zmian dla firm transportowo-spedycyjnych w 2022 roku jest kontynuacja procesu wdrażania Pakietu Mobilności. Wyznacza on nowe zasady transportu międzynarodowego na terenie krajów europejskich. Dotyczą między innymi zmian w zakresie ewidencjonowania czasu pracy kierowców, delegowania kierowców oraz struktury wynagradzania za pracę. Wdrażanie Pakietu Mobilności wiąże się z nałożeniem nowych obowiązków na przedsiębiorstwa funkcjonujące w szeroko rozumianej branży TSL.

Deficyt zawodowych kierowców

Jedną z niedogodności, jaka napotyka branża transportowa jest niedobór zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. Luka na rynku prowadzi do licznych konsekwencji nie tylko w Polsce, ale całej Europie. Szacuje się, że w naszym kraju brakuje do 200 tys. kierowców, natomiast w Europie aż do 400 tys. Niebezpieczną lukę wypełniają zagraniczni kierowcy zawodowi, głównie z Ukrainy.

Nowe technologie

W 2022 roku krajowy i unijny transport ciężarowy przechodzi prawdziwą rewolucję, wdrażając zaawansowane technologie i nowoczesne rozwiązania. Dotyczy to w szczególności automatyzacji, integracji i digitalizacji branży transportowej i logistycznej. Wykorzystywane narzędzia oznaczają usprawnienie wielu procesów i zwiększenie ich efektywności. Jednym z przykładów jest system IMI, czyli wielojęzyczna platforma internetowa, która umożliwia wymianę informacji miedzy organami administracji publicznej w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W kontekście Pakietu Mobilności, system IMI ma zautomatyzować komunikację i procesy kontrolne pomiędzy administracją a firmami przewozowymi.

Rozwój polskiej floty

Mimo niedoboru kierowców zawodowych, możemy zauważyć dynamiczny rozwój floty samochodowej w Polsce. Według badań, w 2021 roku zarejestrowano w Polsce ponad 73 tys. samochodów dostawczych, czyli o ponad 23% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Według prognoz w 2022 roku również będziemy mogli obserwować rosnący trend.

Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash