przewoźnik drogowy

Członkostwo w ZMPD

ZMPD, czyli Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportowej. Obecnie skupia ponad 4 tys. przewoźników funkcjonujących w drogowym transporcie międzynarodowym. ZMPD jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem należącym do Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) z siedzibą w Genewie.

ZMPD – zawsze aktualne informacje dla przewoźników

Nadrzędnym celem ZMPD jest przekazywanie informacji swoim członkom w zakresie działalności transportowej oraz reprezentowanie ich interesów na zewnątrz wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowych. ZMPD współpracuje z zagranicznymi przewoźnikami w sprawach związanych z transportem międzynarodowym. Stowarzyszenie zrzesza przewoźników, do których należy większość spośród 200 tys. pojazdów, tworzących polską flotę przewozów międzynarodowych. ZMPD udziela szybkiej pomocy przewoźnikom i kierowcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na drodze lub na granicy. Na stronie stowarzyszenia można znaleźć najświeższe informacje na temat ograniczeniach ruchu, czasu pracy kierowców czy opłat za przejazd na drogach. ZMPD zawiadamia również o wymaganiach stawianych przez służby drogowe, celne i graniczne w kilkudziesięciu krajach. Członkowie zrzeszeni w ZMPD otrzymują najważniejsze komunikaty dotyczące przewozów drogą telefoniczną lub e-mailową. W pilnych sprawach stowarzyszenie współpracuje z telewizją i radiem.

Jak zostać członkiem ZMPD?

Przedsiębiorstwa i organizacje starające się o członkostwo w ZMPD (zwyczajne lub wspierające) powinny przygotować dokumenty oraz wypełnić ankietę znajdującą się na stronie ZMPD. Dokumentację można dostarczyć osobiście, wysłać drogą e-mailową lub pocztą na adres biura. Decyzje o przyznaniu członkostwa przewoźnikowi podejmowane są na posiedzeniu Zarządu ZMPD. Zgodnie ze statutem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych członkiem zwyczajnym może zostać członek wspierający po ukończeniu rocznego stażu.

Photo by jay huang on Unsplash