kierowca ciężarówki

Delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym

Pakiet Mobilności ujednolica przepisy na terenie państw Unii Europejskiej w zakresie transportu międzynarodowego. Zmiany dotyczą również delegowania kierowców do przewozu poza granicami kraju.

Pakiet mobilności a delegowanie kierowców

Do niedawna delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym odbywało się za pomocą różnych platform. Wraz z dniem 2 lutego 2022 roku w związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności, całkowitej zmianie uległ sposób zgłaszania kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym. Obecnie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w celu dokonywania zgłoszeń mają obowiązek korzystania ze wspólnej, wielojęzykowej platformy IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym). System IMI funkcjonuje już od 2008 roku, jednak został uzupełniony o dodatkową funkcję. Zadaniem międzynarodowej platformy jest standaryzacja wymiany informacji miedzy organami administracji publicznej w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W kontekście Pakietu Mobilności, IMI ma zautomatyzować procesy kontrolne oraz komunikację pomiędzy administracją a firmami przewozowymi.

Zgłoszenie delegowania kierowców w systemie IMI

Zgodnie z ustawą dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie zgłaszania delegowania kierowców nie mają już zastosowania. Od 2 lutego br. odbywa się jedynie przez system IMI. Dotyczy to kierowców wykonujących przewozy kabotażowe i cross-trade, z pominięciem przewozów bilateralnych oraz tranzytowych. Korzystanie z platformy IMI wymaga założenia internetowego konta podając dane przedsiębiorstwa m.in. nazwa, siedziba, numer VAT czy numer licencji. Założone konto jest przypisane do jednego użytkownika, jednak jest możliwość zaproszenia dodatkowej osoby, która uzyska uprawnienia między innymi do dokonywania zgłoszeń w imieniu przewoźnika. Zgłoszenie kierowcy delegowanego jest wymagane najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Należy pamiętać, że maksymalny okres delegowania wynosi od 1 dnia do 6 miesięcy.

Photo by Mitchell Luo on Unsplash