Nowe przepisy w UK dla przewoźników z UE

Nowe przepisy w UK dla przewoźników z UE

Nowy rok to nowe przepisy. Według Brytyjskiego Departamentu Transportu, na początku 2023 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy które dotkną unijnych przewoźników.

Jak podaje Departament UK, unijni przewoźnicy zostaną pozbawieni części uprawnień, które przysługiwały im do tej pory. Zmiany w przepisach dotyczą transportu multimodalnego, ruchu trójstronnego i kabotażu.

Zmiana dotycząca transportu multimodalnego

Jeśli chodzi o transport multimodalny to zmiany wprowadzą zakazy na części operacji, głównie przewozów, gdy towary transportowane są w takiej samej jednostce ładunkowej lub na pojeździe z uwzględnieniem kilku rodzajów transportu.

Firmy przewozowe skarżą się że taka zmiana utrudni lub uniemożliwi, w niektórych przypadkach działanie na rynku Wielkiej Brytanii. Dotyczy to film które  zajmują się  przede wszystkim  odbiorem kontenerów,  naczep i innych form przewozowych z portów znajdujących się na terenie UK, przy pomocy ciężarówek które są zarejestrowane poza Wielką Brytanią.

Zmiana dotycząca ruchu trójstronnego

Po wejściu przepisów na początku 2023 roku Wielka Brytania zmienia prawo dla firm z siedzibą w państwach Unii Europejskiej i zakazuje odbioru towarów  na terenie UK i przewóz ich  do krajów nienależących do Unii Europejskiej jak na przykład Turcja. 

Na razie jest to możliwe dzięki Licencji Wspólnotowej ale po wejściu nowych przepisów  konieczny będzie posiadanie specjalnego zezwolenia, które będzie wydawane przez ECMT czyli Europejską Konferencję Ministrów Transportu.

Zmiana dotycząca transportu kabotażowego

Przewóz kabotażowy ma miejsce gdy punkt przyjęcia do przewozu oraz miejsca dostawy znajdują się na terenie danego kraju ale firma transportowa, która realizuje ten przewóz zarejestrowana jest w innym kraju.

Polscy przewoźnicy bardzo często realizowali transporty kabotażowe na terenie Wielkiej Brytanii.

Które się nowych przepisów  polscy przewoźnicy będą mogli  realizować tego typu transport  dopiero po rozładunku Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy zakładają również limit tego typu przewozu do dwóch w przeciągu 7 dni. 

Wprowadzone zmiany bardzo dużym stopniu wpłyną na współpracę polskich firm transportowych na terenie Wielkiej Brytanii. Konieczna będzie ponowna kalkulacja opłacalności dostaw i transportu na terenie UK.

Powyższe zmiany w przepisach wynikają z podpisanej umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią  o handlu i współpracy.

Foto: pierre9x6 / pixabay