Masz pytania?  Zadzwoń: + 48 12 292 06 34 info@maripol.plKierunki transportu

mapa kierunków

Podstawowym kierunkiem transportu w eksporcie i imporcie są kraje Unii Europejskiej. Na tym obszarze skupiamy 85-90% naszej działalności.

Preferowane kierunki to:
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja, Austria, Włochy, Dania, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Grecja, Portugalia, Szwecja, Węgry, Chorwacja, Holandia .

Pozostałe 10 – 15% transportów to transporty do takich krajów jak:
Szwajcaria, Norwegia, Rosja